Coronavirus

Vanaf 22 april hervatten wij de reguliere mondzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met een vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Mocht u op één van de onderstaande vragen met “ja” antwoorden dan verzoeken wij om te wachten met het maken van een afspraak bij ons of om uw afspraak te annuleren.

• Bent u of een huisgenoot momenteel in afwachting van de testuitslag van een corona-test?
• Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende symptomen die passen bij corona: verkoudheidsklachten
(zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, verhoging of koorts (meer dan 38C), kortademigheid of
benauwdheid of reuk- en/of smaakverlies?
• Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten?
• Heeft u nu corona of bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u nu huisgenoten met corona?
• Bent u in (thuis)quarantaine (of zou u dit moeten zijn)*?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

*verplichte quarantaine, vanwege nauw contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld of omdat u korter dan 10 dagen geleden bent teruggekeerd uit een land/regio met code oranje of rood waarvoor in Nederland (thuis)quarantaine geldt.

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij het betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de praktijk proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. Om deze reden werken wij tijdelijk met een deurbeleid. De voordeur zit op slot, u kunt aanbellen. Zit de wachtkamer te vol (maximaal 2 personen tegelijk) dan verzoeken wij u om buiten te wachten.

Nog wat extra aanwijzingen:

-Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
-Indien u in het bezit bent van een mondmasker verzoeken wij u die te dragen als u de praktijk binnenkomt en verlaat.
-Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
-Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
-Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
In de behandelkamer houden we ons aan de richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

 

Coronavirus

Op deze pagina vindt u de laatste informatie en adviezen over het coronavirus. De informatie is afkomstig van het RIVM en Thuisarts.nl.

Zelftest: Corona-vragentest

Heb ik corona, wat moet ik doen? De corona-vragentest geeft u op een makkelijke manier informatie en advies over corona. De test is gemaakt door het Nederlands Huisartsen Genootschap, de wetenschappelijke vereniging van huisartsen in Nederland.

Start de test

Thuisarts.nl

Veel informatie kunt u vinden op de website Thuisarts.nl. U leest daar bijvoorbeeld wanneer u de huisarts moet bellen en wat u kunt doen om besmetting te voorkomen.
Ga naar thuisarts.nl

Landelijk informatienummer

Van 08:00 tot 20:00 uur kunt u met al uw vragen over corona terecht bij het landelijke informatienummer van het RIVM: 0800-1351

Bel informatienummer

Overige nuttige links

Uitleg over het coronavirus. In makkelijke taal.