Vanaf 22 april kunt u weer voor alle afspraken bij ons terecht.

Vanaf 22 april hervatten wij de reguliere mondzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met een vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Mocht u op één van de onderstaande vragen met “ja” antwoorden dan verzoeken wij om te wachten met het maken van een afspraak bij ons of om uw afspraak te annuleren.

• Bent u of een huisgenoot momenteel in afwachting van de testuitslag van een corona-test?
• Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende symptomen die passen bij corona: verkoudheidsklachten
(zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, verhoging of koorts (meer dan 380C), kortademigheid of
benauwdheid of reuk- en/of smaakverlies?
• Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten?
• Heeft u nu corona of bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u nu huisgenoten met corona?
• Bent u in (thuis)quarantaine (of zou u dit moeten zijn)*?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

*verplichte quarantaine, vanwege nauw contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld of omdat u korter dan 10 dagen geleden bent teruggekeerd uit een land/regio met code oranje of rood waarvoor in Nederland (thuis)quarantaine geldt.

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij het betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de praktijk proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. Om deze reden werken wij tijdelijk met een deurbeleid. De voordeur zit op slot, u kunt aanbellen. Zit de wachtkamer te vol (maximaal 2 personen tegelijk) dan verzoeken wij u om buiten te wachten.

Nog wat extra aanwijzingen:

-Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
-Indien u in het bezit bent van een mondmasker verzoeken wij u die te dragen als u de praktijk binnenkomt en verlaat.
-Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
-Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
-Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.
In de behandelkamer houden we ons aan de richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen

Publicatiedatum: 22-04-2020


Terug naar overzicht